Galicia

Desarrollos

Noticias de Galicia

17 Seminario sobre discapacidade intelectual e saúde mental

Coidar o desgaste emocional das familias e aportes da metodoloxía ProCC (procesos corectores comunitarios). A cargo de Dna. Rocío García Castro. Psicóloga clínica, especialista en mediación e procesos correctores comunitarios. Coordinadora dos programas de Escolas Municipais de Pais e Nais do concello de Noia (2003-2020). Apoio psicolóxico ás familias do Servizo de Atención Temperá de Noia dende o 2003. Formadora dos novos Servizos da Rede Galega de Atención Temperá. Vicepresidenta da Asociación Galega de Atención Temperá.

Encuentro ProCC 2018

Eventos de Galicia
Equipo presente en Galicia